Wapen van de Provincie Noord-Holland

Doel van het grafstenenproject

Het project draait op vrijwilligers die begraafplaats(en) adopteren

Wapen van de Provincie Noord-Holland

Doel van deze webpagina's is;

De gegevens die op een gedenksteen staan vast te leggen, zodat deze niet verloren gaan als de graven geruimd worden.

De foto's gratis beschikbaar te stellen.

Andere genealogen helpen bij het zoeken naar familienamen en aanvullende gegevens.

Een aanzet geven tot oprichting van een projectgroep Noord-Holland

De informatie die beschikbaar komt, mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

De informatie aan te vullen met gegevens die afkomstig zijn van derde.

De webpagina is tot 07-11-2008 bijgewerkt.